Mielenie i recykling palet

Przedmiotem naszej działalności jest również mielenie wycofywanych, plastikowych palet. Nośniki te wykonane są najczęściej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub polietylenu (PP).

Nasze maszyny mielące mogą zmielić paletę do wymiarów 120 cm x 80 cm i o maksymalnej wadze do 8 kg. Większe palety wymagają cięcia przed umieszczeniem jej na podajnik.  Proces przygotowania do mielenia większych gabarytowo palet polega na ich cięciu.